Uwaga KOMUNIKAT!

by: Super User

Kolejne zmiany dotyczące zakazów w ruchu lotniczym!

Poniżej szczegóły treści Rozporządzenia Rady Ministrów i aktualna lista państw.

 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, na liście państw objętych zakazem lotów znajduje się 29 państw.

W stosunku do dotychczasowego rozkładu lotów z poznańskiego lotniska rozporządzenie nie wprowadza istotnych zmian.
🔹Treść Rozporządzenia wraz z pełną listą państw objętych zakazem lotów:
➡️ https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tf3/1/16/1f539.png wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie;
🔹 z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 października 2020 r., a traci moc z dniem 27 października 2020 r.
 
 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments