Uwaga KOMUNIKAT!

by: Super User

Poniżej aktualne Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące zakazów w ruchu lotniczym z dnia 23 października!

Nowa lista zawiera 34 państwa objęte zakazem lotów, szczegóły w dalszej części artykułu oraz na stronie MSZ.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, opublikowana została nowa lista państw.
W stosunku do dotychczasowego rozkładu lotów z poznańskiego lotniska rozporządzenie nie wprowadza istotnych zmian.
Treść Rozporządzenia wraz z pełną listą państw objętych zakazem lotów:
bit.ly/Rozporządzenie_23_12_2020r
Komunikat MSZ dotyczący rozporządzenia ws. zakazów w ruchu lotniczym:
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 października 2020 r., a traci moc z dniem 10 listopada 2020 r.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments